jueves, 16 de octubre de 2008

Seminari INTO

 En el marc del seminari INTO, organitzat per la Direcció General de
Recerca, Desenvolupament i Innovació del Govern de les Illes Balears,
l´Institut Municipal de Turisme (IMTUR) de l'Ajuntament de Palma participarà
a l'acte "Turisme Responsable en destins madurs: accions innovadores a Palma
de Mallorca i Las Palmas de Gran Canaries" amb la ponència "Palma, Turisme
Responsable", projecte per millorar la ciutat de cara al turisme en base als
principis de responsabilitat com a valor afegit.

El Seminari INTO es consolida cada any com un escenari de debat de propostes
de recerca i de presentació de bones pràctiques empresarials d'àmbit
internacional. En cadascuna de les edicions s'exposa un tema de màxima
actualitat sobre el qual es debat i de què s'extrauen nous coneixements i
aplicacions que puguin ser absorbides per l'entramat empresarial en forma
d'actuacions innovadores que potencien la cadena de valor del producte
turístic.

En aquesta cinquena edició, la temàtica triada és "Turisme, compromís davant
del canvi climàtic. Oportunitats i reptes". Es pretén analitzar de quina
manera el sector turístic pot conviure amb el canvi climàtic i com pot
millorar adaptant-s'hi. Una convivència que només pot ser viable per mitjà
d'un desenvolupament sostenible i una responsabilitat compartida per tots
els agents implicats en el sector turístic.

 

No hay comentarios:

Sala Panoramic, Hotel Horizonte

Sala Mediterraneo, Hotel Horizonte

Sala Mundos, Hotel Horizonte

Sala Panorámica, abierta. Hotel Horizonte

Sala Mosaico, Hotel Horizonte

Sala Colón, Hotel Colón